خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : هل أتاک حديث الحاشیه ؟! بخوانید :
به بهانه ی فرا رسیدن موسم "کن"، پرونده ای درباره این جشنواره سینمایی در بخش پرونده ها با عنوان "قورباغه آبپز" منتشر کردم. اما در ضمن ِ انتشار این پرونده و در این میانه، تیر ِ موضوعی در کمان ِ این وج خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک...ادامه مطلب
ما را در سایت خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:26

چکیده : ... با عنوان : آداب استفاده از بنزین بخوانید :
مصـاحبه یا معـاشقه ؟ از بخشهایی که برای این سایت در نظر داشتم، یکی بخش ِ "مصاحبه ها" بود، تا گفت و گوها و مصاحبه هایی که از سالها پیش تا کنون با دیگران انجام داده ام و همچنین گفت و گوهایی که زین پس خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک...ادامه مطلب
ما را در سایت خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:26

چکیده : ... با عنوان : ای خلاصه کرده عالم در یکی بخوانید :
تَرَکی در دیوار ِ راز ِ تُرکی   امروز سالمرگ ناظم حکمت است و به این بهانه مقاله ای با عنوان "شاعری چپ، شعری راست" منتشر کردم، که در ادامه چند نکته درباره آن مقاله و نکاتی نه چندان بی ارتباط با آن، خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک...ادامه مطلب
ما را در سایت خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:26

چکیده : ... با عنوان : رژیم ِ رژیمی ... بخوانید :
پس از مشاهده ی Striptease اخیر از جانب "بهاریان ِ خزان باور"، این چند بیت در دفتر عبرت قلمی شد ؛ ----------------------------   ای در دهان ننهاده نانی از ندامت _ عریانی اما در حجابی از جنایت   عریا خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک...ادامه مطلب
ما را در سایت خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:26

چکیده : ... با عنوان : کباب ِ کتاب بر منقل سرچشمه هنر بخوانید :
در هفته های آتی به بهانه سالمرگ میرزاده عشقی، مقاله ای درباره اندیشه ها و مشی نظری و عملی او منتشر خواهم کرد. درباره عشقی پیش از این دو بار بصورت مبسوط سخن گفته و پرونده ای نیز منتشر کرده ام. اما در خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک...ادامه مطلب
ما را در سایت خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:26

چکیده : ... با عنوان : سفر با پای قلب ... بخوانید :
پس از 18 سال به زادگاهم بازگشتم. شهری که هیچگاه دوستش نداشتم، شهری که هیچگاه نشانی از آن بر اطلس قلبم نبود... اما با اینهمه باید بازمی گشتم ... آنگاه که کسی که دوستش داشتم، کسی که نه تنها کشور و شهر خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک...ادامه مطلب
ما را در سایت خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:26

چکیده : ... با عنوان : دبستان خداحافظ ... بخوانید :
 "دبستان" از پا افتاد. خون پاکش را بر تیغ کسانی می بینم که انسانیت تا ابد از شرم وجود آنها سر در گریبان است. اما بدانند که ؛ هیچ خانه ای بر ویرانه های زندگی دیگران ساخته نخواهد شد ... حرف آخر دربار خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک...ادامه مطلب
ما را در سایت خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:26

چکیده : ... با عنوان : الهی ... بخوانید :
لعنت و نفرین خداوند تا ابد بر تو در تمامی عمری که گذشت نه تنها از دل و زبانم هرگز لعنت و نفرین بر کسی نگذشته بود، بلکه هرگز قادر به درک و تبیین مسئله ی بعنوان لعنت و نفرین نبودم ...سالها پیش تنها خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک...ادامه مطلب
ما را در سایت خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:26

چکیده : ... با عنوان : آوارگی کوه و بیابانم آرزوست ... بخوانید :
دستش را گرفتم ، اشکهایش را با بوسه هایم پاک کردم ، در آغوش گرفتمش و گفتم : بریم نی ما ... خداحافظ ای شهر پس از 30 سال خداحافظ ای خانواده پس از 36 سال خداحافظ ای محبس ِ اتاق پس از 7 سال رفتم با بار ِ خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک...ادامه مطلب
ما را در سایت خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:26

چکیده : ... با عنوان : "الفبا" سلام ... بخوانید :
  "روزنامه آنلاین الفبا" از امروز (1397/9/11) به سردبیری من منتشر شد. درباره "الفبا" در سرمقاله نخست با عنوان "مستقل از چه؟ وابسته به که؟"، توضیحاتی ارائه کرده ام اما بیش از آن را در روزهای آتی در خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک...ادامه مطلب
ما را در سایت خانه ی بی سقف و ستون ِ چوبک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:26